The Lightnings
Bilder


Jan-Olof Eriksson
Jan-Olof Eriksson i januari 1962.
Foto: Lars Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings i januari 1962.
Från vänster
Jan-Olof Eriksson, Jan Hofverberg och Lars Hofverberg.
Foto: Helge Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings i januari 1962.
Från vänster
Jan-Olof Eriksson, Jan Hofverberg och Lars Hofverberg.
Foto: Helge Hofverberg.

Jan-Olof Eriksson
Jan-Olof Eriksson porträtterad 1962.
Foto: Jan Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings i maj 1963.
Från vänster
Jan Hofverberg, Jan-Olof Eriksson,
Gösta Lindh och Lars Hofverberg.
Foto: Gösta Eriksson.

Lars, Gösta och Jan
Möte med Gösta Lindh på besök från Norge, 17 juni 1985.
Från vänster
Lars Hofverberg, Gösta Lindh och Jan Hofverberg.
Foto: Jan Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007. Konserten kallas
"Rock i Umeå III" och arrangeras av rockföreningen Feedback.
Från vänster
Lars Hofverberg, Jan Svensson, Jan Hofverberg,
Esbjörn Mörtzell och Jan-Olof Eriksson.
Foto: Hans Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Från vänsterJan
Hofverberg, Esbjörn Mörtzell och Jan-Olof Eriksson.
Foto: Hans Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Från vänster
Lars Hofverberg och Jan Svensson.
Foto: Hans Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Från vänster
Lars Hofverberg, Jan Svensson, Jan Hofverberg,
Esbjörn Mörtzell och Jan-Olof Eriksson.
Foto: Hans Hofverberg.

Lars Hofverberg
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Lars Hofverberg.
Foto: Hans Hofverberg.

Jan Hofverberg
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Jan Hofverberg.
Foto: Hans Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Från vänster
Lars Hofverberg, Jan Svensson,
Jan Hofverberg och Jan-Olof Eriksson.
Foto: Hans Hofverberg.

Esbjörn Mörtzell
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Esbjörn Mörtzell
.
Foto: Hans Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Från vänster
Jan Hofverberg och Jan-Olof Eriksson.
Foto: Hans Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Droskan i Umeå, 2 juni 2007.
Från vänster
Lars Hofverberg, Jan Svensson, Jan Hofverberg,
Esbjörn Mörtzell och Jan-Olof Eriksson.
Foto: Hans Hofverberg.

The Lightnings
The Lightnings på Grubbebiblioteket i Umeå, 22 november 2015.
Från vänster
Lars Hofverberg, Jan Hofverberg, Jan Svensson, Peter Olofsson och Jan-Olof Eriksson.
Foto: Karin Lundström.